1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0942862412
Người đại diện: VŨ QUÁCH MINH SAN
Mã số thuế: 0317307463
Ngành nghề chính: Dịch vụ phục vụ đồ uống
CÔNG TY TNHH SAN VŨ

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Quảng cáo
 • Sản xuất giày dép
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại