1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Mã số thuế: 0109660300
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 04/06/2021
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Singularity

Danh mục ngành nghề:

  • Lập trình máy vi tính