1
Điện thoại: 0773910998
Người đại diện: Trương Sanh Cường
Mã số thuế: 0317314566
Ngành nghề chính: Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
Ngày cấp: 30/05/2022
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH SUP MỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí