1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: PHẠM THỊ THANH
Mã số thuế: 0108730139
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 09/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THIÊN PHỦ

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất