1
Người đại diện: TRẦN PHƯỚC TÀI
Mã số thuế: 0315659195
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÔNG HÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh