1
Người đại diện: VƯƠNG VĨ HOÀN
Mã số thuế: 0315608546
Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động