2
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 33541216
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HT VIỆT NAM
Lĩnh vực: Xây dựng công trình điện.

  • ĐIỆN – THIẾT KẾ & XÂY LẮP ĐIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI