1324
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3952760
CS CƠ KHÍ HUỲNH KIM
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI