687
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: (0258)3871283
CS GIA CÔNG CƠ KHÍ TIẾT
GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ : CHI TIẾT MÁY, CHI TIẾT KIM LOẠI( TÙY LOẠI )
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI