1092
Ngành nghề : TRỨNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39606071
Website: www.bahuan.vn
CTY CP BA HUÂN
– KINH DOANH TRỨNG GÀ TA
– KINH DOANH TRỨNG GÀ SO
– KINH DOANH TRỨNG GÀ OMEGA 3
– KINH DOANH TRỨNG VỊT
– KINH DOANH TRỨNG CÚT
– KINH DOANH GÀ TƯƠI SỐNG CÁC LOẠI
– KINH DOANH VỊT TƯƠI SỐNG CÁC LOẠI
  • TRỨNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI