794
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)3843316
Website: dowaco.vn
CTY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
– KHAI THÁC, LỌC & PHÂN PHỐI NƯỚC
– XD CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC, TRẠM BƠM, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
– LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BƠM, ỐNG NƯỚC
– TƯ VẤN: THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP; THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC; THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO CÔNG TRÌNH; DV HỖ TRỢ XD; DV TƯ VẤN THIẾT KẾ KHÁC
– NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP & KD VẬT TƯ THIẾT BỊ PHỤ KIỆN CHUYÊN NGÀNH NƯỚC
– SX CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ CHUYÊN NGÀNH NƯỚC
– ĐẦU TƯ XD CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ & KCN
– HỌAT ĐỘNG KD KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
  • NƯỚC – THẦU CẤP, THOÁT NƯỚC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI