1091
CTY CP MẶT TRỜI NHA TRANG (NTS)
CHUYÊN:
– BÀN NGHẾ GỖ NGOÀI TRỜI
– DÙ
– NỆM BỌC

Ngành Nghề Bổ Sung:
BÀN GHẾ – SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

  • NGOẠI THẤT – THẦU THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI