1311
Ngành nghề : PHÂN BÓN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38920437
CTY CP PHÂN BÓN SINH HÓA CỦ CHI (CBF)
KINH DOANH PHÂN BÓN CÂY TRỒNG :
– PHÂN ĐẠM
– PHÂN LÂN
– PHÂN KALI
– PHÂN URÊ…
  • PHÂN BÓN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI