1181
Ngành nghề : BÊ TÔNG - TRỘN SẴN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37540245
Email: betongsmc@saigoninvest.com
Website: www.betongsmc.com.vn
CTY CP SX TM SÀI GÒN
* BÊ TÔNG – TRỘN SẴN
CHUYÊN CUNG CẤP BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Ngành Nghề Bổ Sung:
XÂY DỰNG – CÔNG TY

  • BÊ TÔNG – TRỘN SẴN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI