660
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - TƯ VẤN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39205596
Email: sivc@sivc.com.vn
Website: www.sivc.com.vn
CTY CP THÔNG TIN & THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM (SIVC)
-DVTHẨM ĐỊNH GIÁ (BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỘNG SẢN, GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP, TÀI SẢN VÔ HÌNH)
-CUNG CẤP THÔNG TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG.
-BÁN ĐẤU GIÁ
-DV TƯ VẤN (ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN)
-ĐÀO TẠO, HỘI THẢO THẨM ĐỊNH GIÁ.
– XUẤT BẢN CÁC ẤN PHẨM.
– PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM.
– LẬP PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP
  • TÀI CHÍNH – TƯ VẤN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI