Mới cập nhật
1803
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)22438566
Website: www.clevermind.com.vn
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MINH TRÍ
Đội ngũ của CleverMind có thể hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp ở một số lĩnh vực sau:
1.Xây dựng hệ thống Quản trị doanh nghiệp, tái cấu trúc
2. Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp
3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
4. Thiết lập Hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu
5. Phát triển hoạt động Marketing và bán hàng
6. Thiết lập Hệ thống phân phối và bán lẻ
7. Lập dự án và Quản lý dự án đầu tư
8. Cổ phần hóa, M & A
9. Chẩn đoán doanh nghiệp
10. Chương trình kích thích bán hàng
  • QUẢN LÝ – TƯ VẤN & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI