939
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)54452312
CTY CP XD TỔNG HỢP KHAI NGUYÊN
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI