374
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : BÌNH PHƯỚC
Điện thoại: (0271)2210298
Website: www.binhphuocpc.vn
CTY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
SX KD ĐIỆN NĂNG XD, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN. PHÂN PHỐI, SỬA CHỮA, ĐẠI TU THIẾT BỊ ĐIỆN. GIA CÔNG VẬT TƯ,PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐẾN 22KV. HOẠT ĐỘNG SX KD DV KHÁC THEO GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ VÀ KD…
  • ĐIỆN – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI