589
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : GIA LAI
Điện thoại: (0269)2229333
Email: gialaipc@gialaipc.com.vn
Website: gialaipc.com.vn
CTY ĐIỆN LỰC GIALAI
  • ĐIỆN – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI