907
Ngành nghề : ĐỒ ĂN NHANH
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38489828
Website: www.kfcvietnam.com.vn
CTY LD TNHH KFC VIỆT NAM – CN
HỆ THỐNG NHÀ HÀNG GÀ RÁN KENTUCKY LỚN NHẤT THẾ GIỚI
  • THỨC ĂN NHANH
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI