455
Ngành nghề : PHÂN BÓN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)54160663
CTY TNHH BACONCO
– SX PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK
– SX PHÂN BÓN KHÁC
– CUNG ỨNG HẠT GIỐNG
– CUNG ỨNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP.
  • PHÂN BÓN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI