627
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3711741
CTY TNHH CƠ KHÍ XD BÌNH CHUẨN (B.C)
– SX, LẮP ĐẶT BỒN ÁP LỰC, BỒN CHỨA, HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ CAO CHO NGÀNH XĂNG DẦU, HÓA CHẤT VÀ CÁC NGÀNH KHÁC.
– GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP XÂY DỰNG : KHUNG NHÀ XƯỞNG, SÀN CÔNG TÁC, BĂNG TẢI CÔNG NGHỆ…
– THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XĂNG DẦU, TRẠM CẤP NHIÊN LIỆU, GAS, NHỰA ĐƯỜNG VÀ HÓA CHẤT
– XÂY DỰNG NHÀ CÔNG NGHIỆP
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI