797
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37447181
CTY TNHH G-TECH VIỆT NAM
– CHUYÊN THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP – CHUYÊN THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG.
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI