489
Ngành nghề : BIỂU DIỄN - TỔ CHỨC
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39770926
CTY TNHH GIẢI TRÍ TIẾNG HÁT VIỆT
CHUYÊN TỔ CHỨC BIỂU DIỄN

Ngành Nghề Bổ Sung:
BĂNG ĐĨA

  • BIỂU DIỄN – TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI