884
Ngành nghề : XE NÂNG
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3743500
Email: umwsales.inq@umw-esvn.com
Website: www.umwvietnam.com
CTY TNHH HỆ THỐNG THIẾT BỊ UMW (VIỆT NAM)
CUNG CẤP CÁC DV LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ SỬA CHỬA, ĐẠI TU & CHO THUÊ CÁC THIẾT BỊ TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG CÁC THIẾT BỊ DI DỜ, THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG
  • XE NÂNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI