CTY TNHH HỆ THỐNG THIẾT BỊ UMW (VIỆT NAM)

12A ĐL ĐỘC LẬP KCN VSIP, P.BÌNH HÒA, TX.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
23 Tháng Một, 2020 / 888
CTY TNHH HỆ THỐNG THIẾT BỊ UMW (VIỆT NAM)
Ngành nghề : XE NÂNG
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại : (0274)3743500
Email : umwsales.inq@umw-esvn.com

CUNG CẤP CÁC DV LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ SỬA CHỬA, ĐẠI TU & CHO THUÊ CÁC THIẾT BỊ TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG CÁC THIẾT BỊ DI DỜ, THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG XE NÂNG