1531
Ngành nghề : KEO & CHẤT DÍNH
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39491104
Email: keodaidong@yahoo.com
Website: www.keodaidong.com
CTY TNHH KEO TỔNG HỢP ĐẠI ĐÔNG
Keo dán giầy dép, keo dán formica, keo dán giấy dán tường

Ngành Nghề Bổ Sung:
HÓA CHẤT

  • KEO & CHẤT DÍNH
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI