1618
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39482337
CTY TNHH KHÍ ĐA LỢI
* GAS – CÔNG NGHIỆP…
Sản xuất & cung cấp khí công nghiệp: Ar, He, H2, O2, N2, CO2, NH3, MIXGAS…và các thiết bị khí công nghiệp
  • GAS – CÔNG NGHIỆP & Y KHOA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI