913
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : BÌNH THUẬN
Điện thoại: (0252)3832979
CTY TNHH LÂM VIÊN PHAN THIẾT
NUÔI CÁ SẤU, ĐÀ ĐIỂU, BÒ, DÊ CỪU, HEO, TRỒNG RỪNG, SX CÁC SP GỖ, TRE NỨA, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI