840
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: (0258)3744778
CTY TNHH MIBOO VINA
SẢN XUẤT, GIA CÔNG CẦU THANG, LAN CAN, …CỦA TÀU BIỂN
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI