1161
CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ H & T
CHUYÊN:
– XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ HỒ BƠI
– PHÒNG XÔNG HƠI, JACUZZI.
– HỒ BƠI
– HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC. PHÒNG XÔNG HƠI. BỒN MASSAGE THỦY LỰC CỦA SPECK PUMPEN, KLAFS, BEHNCKE, BAYROL (ĐỨC)
  • XÂY DỰNG – THIẾT KẾ HỒ BƠI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI