1317
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39404593
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC 1 (PILOTCO-1)
– CUNG CẤP HOA TIÊU HÀNG HẢI DẪN DẮT TÀU TRONG NƯỚC RA, VÀO, DI CHUYỂN TẠI CÁC CẢNG THUỘC KHU VỰC PHÍA NAM
– CUNG CẤP HOA TIÊU HÀNG HẢI DẪN DẮT TÀU NGOÀI NƯỚC RA, VÀO, DI CHUYỂN TẠI CÁC CẢNG THUỘC KHU VỰC PHÍA NAM
  • ĐƯỜNG THỦY – HOA TIÊU HÀNG HẢI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI