400
Ngành nghề : GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39501454
CTY TNHH NƯỚC MẮM VIỆT HƯƠNG HẢI
SXKD, CHẾ BIẾN:
– NƯỚC MẮM LÍT
– NƯỚC MẮM CHAI
– NƯỚC MẮM BÌNH CÁC LOẠI
  • GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI