299
Ngành nghề : XE NÂNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37010358
Email: patihavietnam@patiha.com.vn;patihavietnam@gmail.com
Website: www.patiha.com.vn
CTY TNHH PATIHA VIỆT NAM
– XE NÂNG TAY
– XE NÂNG TAY THỦY LỰC
– XE NÂNG ĐIỆN
– XE NÂNG HÀNG
– XE NÂNG TAY THẤP
– VỎ XE NÂNG
– VỎ ĐẶC XE NÂNG
– VỎ XE XÚC LẬT
  • XE NÂNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI