979
Ngành nghề : XÂY DỰNG - QUẢN LÝ
Tỉnh thành : QUẢNG NAM
Điện thoại: (0235)3675005
Email: psmltdo@gmail.com
Website: www.psmgroup.us
CTY TNHH PSM
CỬA ĐI HAI CÁNH, CỬA CỐ ĐỊNH, CỬA CHỚP, SX CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, CÁC SẢN PHẨM ROBOT DD & CN
  • XÂY DỰNG – QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI