104
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)37718989
Website: msb.com.vn
CTY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Mua bán quản lý nợ tồn đọng, xử lý tài sản đảm bảo và dịch vụ khác
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI