1786
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38408373
CTY TNHH TM XD HẢI NGỌC
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI