1354
CTY TNHH TMDV NĂNG LƯỢNG XANH
– Tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng, kiểm toán năng lượng
– Thiết bị tối ưu cho động cơ điện: Powerboss, biến tần (Siemens, Mitsubishi, Schneider…)
– Động cơ điện hiệu suất cao (Siemens)
– Thiết bị tiết kiệm điện dùng cho máy may
– Bóng đèn tiết kiệm điện T5, T8, Compact2U, 4U, 5U
– Máy nước nóng năng lượng mặt trời
– Máy điều hòa không khí có biến tần
– Thiết bị nhiệt
  • NĂNG LƯỢNG – DỊCH VỤ & TƯ VẤN QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI