1958
Ngành nghề : LỤA - TƠ TẰM
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3746124
CTY TNHH TƠ LỤA NHẤT HOA
  • LỤA, TƠ TẰM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI