729
CTY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM KHẮC DẤU SAO MAI
CHUYÊN: KHẮC DẤU – KHẮC QUÀ TẶNG – IN THẺ NHỰA (THẺ NHÂN VIÊN, THẺ VIP,…)
NHẬN GIA CÔNG KHẮC VÀ CẮT LASER TRÊN CÁC VẬT LIỆU: MICA, GỖ, ĐÁ, GIẤY, THỦY TINH, CAO SU, KIM LOẠI CÓ LỚP PHỦ…

Ngành Nghề Bổ Sung:
QUÀ TẶNG

  • KHẮC DẤU, KHẮC CHỮ, KHẮC ĐÁ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI