471
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37518069
Email: philongcompany@vnn.vn
CTY TNHH XD TM PHI LONG
XD LƯỚI ĐIỆN & HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
XD NHÀ XƯỞNG
  • ĐIỆN – THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI