705
CTY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VIỆT NAM
CHUYÊN XỬ LÝ
– CHẤT THẢI RẮN
– PHÂN LOẠI RÁC TÁI CHE
– CHẾ BIẾN PHÂN TỪ RÁC
– XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH THEO CÔNG NGHỆ CỦA HOA KỲ
– XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
– THU VÀ SX ĐIỆN TỪ KHÍ GAS (CỦA RÁC).
  • CHẤT THẢI, RÁC – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI