1340
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)35251466
CTY XD & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÀ NỘI
XD MỚI, SỬA CHỮA, CƠI NỚI, CHỐNG THẤM…
  • XÂY DỰNG – LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI