1251
Ngành nghề : DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)3995379
DNTN NGUYỄN GIA – THANH THỦY
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP. MUA BÁN THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG, SẢN XUẤT BÚN, BÁNH PHỞ.
  • ĂN UỐNG – DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI