770
Ngành nghề : KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38242190
Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự – Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn & Cộng Sự

Kế Toán Nguyễn Và Cộng Sự: Chất lượng và Hiệu Quả
Chuyên cung cấp các Dịch Vụ Kế Toán Và Thuế chuyên nghiệp, gồm:
– Hỗ trợ làm một phần hoặc toàn bộ sổ sách kế toán và báo cáo tài chính
– Rà soát lại sổ sách kế toán

– Phân tích báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ
– Hỗ trợ khai báo thuế Giá Trị Gia Tăng

– Hỗ trợ khai báo thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
– Hỗ trợ khai báo thuế Thu Nhập Cá Nhân
– Hỗ trợ khai báo thuế Nhà Thầu nước ngoài
– Tính lương và chi lương bằng phương pháp chuyển khoản

– Thiết lập hệ thống kế toán và cài đặt phần mềm ứng dụng kế toán

– Hỗ trợ đăng ký Giấy Phép Kinh Doanh
– Hỗ trợ đăng ký lao động

– Hỗ trợ đăng ký thuế ban đầu
.

Với cam kết:

+ Đội ngũ chuyên viên kế toán và tư vấn được trang bị đầy đủ chuyên môn

+ Tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực với dịch vụ tuyệt vời của chúng tôi.

Kế Toán và Kiểm Toán

Kế Toán Thuế – Dịch Vụ Kế Toán Thuế

Thuế – Dịch Vụ Tư Vấn Thuế

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI