1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38492266
Người đại diện: Nguyễn Hồng Quang
Mã số thuế: 0100112733-012
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác
NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
  • Hoạt động trung gian tiền tệ khác