889
Peja (S.E.A) BV
Peja (S.E.A) BV với Văn phòng chính được đặt tại Arnhem, Hà Lan, là công ty của Tập Đoàn Pejachuyên hợp tác với Việt nam. Công ty chú trọng về xuất khẩu các tư bản phẩm và các sản phẫm kỹ thuật liên quan của các ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm, ngành dệt may cũng như ngành cơ sở hạ tầng và ngành hàng hải

Từ năm 1992 Peja chính thức được cấp giấy phép đăng ký là Văn phòng đại diện tại Việt Nam, ban đầu còn nằm dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Stork nhưng sau này đã trở thành một công ty độc lập.Trong nhiều năm, Peja có mối quan hệ chặt chẽ với Tập đoàn Stork, một trong những công ty kỹ thuật lớn nhất Hà Lan.Việc hợp tác này cùng lúc đã mở rộngmối quan hệ với các công ty xây dựng công nghiệp và cơ khí hàng đầu trong và ngoài Hà Lan, kết quả là ngày nay Peja trở thành đại diện chính thức tại Việt Nam cho một sự kết hợp độc đáo giữa các công ty hoạt động toàn cầu từ các nước EU cho đến U.S.A.cũng như từ châu Á.

Các dịch vụ của Peja bao gồm hợp đồng và các dịch vụ sau bán hàng cũng như cáckỹ thuật tài chính và quản lý dự án. Peja chủ yếu tập trung vàosản phẩm có chất lượng tốt đi cùng với chi phí vận hành thấp, hiệu quả cao và sử dụng lâu dài.

  • DỆT – HÓA CHẤT, VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI