337
Ngành nghề : PHIM - RẠP CHIẾU
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: (0258)6258866
Website: platinumcineplex.vn
RẠP PHIM PLATINUM
  • PHIM – RẠP CHIẾU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI