22
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 38561767
Website: vnsteel.vn
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP (VNSTEEL)
Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) được thành lập trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng công ty Kim khí và Tổng công ty Thép. Sự ra đời của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước và của ngành công nghiệp luyện kim, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp thép trong nước. Hiện nay, VNSTEEL hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với gần 40 đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết.

CÔNG TY THÉP

THƯƠNG MẠI – CÔNG TY:  Logistics, nghiên cứu, tư vấn, nhân lực, kinh doanh kim khí, dịch vụ bất động sản

Tên gọi đầy đủ: Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Steel Corporation

Viết tắt: VNSTEEL

Trụ sở chính:

  • Địa chỉ: Số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
  • Điện thoại: (84) 243 856 1767 – Fax: (84) 243 856 1815
  • Email: vanphong@vnsteel.vn

Văn phòng đại diện:

  • Địa chỉ: Số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (84) 283 829 1539 – Fax: (84) 283 829 6301
  • Email: vanphong@vnsteel.vn
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI