647
Ngành nghề : BẢO HIỂM
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)35575757
Website: pjico.com.vn
TỔNG CTY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
Kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ:
– Bảo hiểm Xe cơ giới;
– Bảo hiểm Con người;
– Bảo hiểm Hàng hóa;
– Bảo hiểm Tàu thủy – P&I;
– Bảo hiểm Kỹ thuật;
– Bảo hiểm Tài sản;
– Bảo hiểm Hỗn hợ
  • BẢO HIỂM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI