581
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)62812000
Website: ctx.vn
TỔNG CTY CP ĐẦU TƯ XD VÀ TM VIỆT NAM
“Hoạt động trong lĩnh vực: Đầu tư phát triển bất động sản; Tổng thầu xây dựng;Thương mại quốc tế.”
  • XÂY DỰNG – THẦU XÂY DỰNG & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI